BARAN 01-07.03

Baran będzie zmuszony zmierzyć się z wyborem, a nie będzie on łatwy. Nie będziesz się mógł zdecydować, czy dać szansę nowej osobie, czy nadal pozostać w wygodnej już dla ciebie samotności. Patrząc na karty, doradzałabym zaryzykować. W związkach rozniecenie uczuć na nowo a atmosfera będzie sprzyjać zabawie i odpoczynkowi. W sprawach zawodowych pojawią się nowe możliwości. Działanie przez was podjęte przyniesie też wzrost waszych dochodów i na pewno będzie okazja do świętowania. Pilnujcie tylko, aby ktoś nie zasiał w waszej głowie wątpliwości i nie ulegajcie cudzym namowom.

Twoja ocena

5 / 5. 5