PANNA 13-19 WRZESIEŃ

Panna ma teraz możliwość rozpoczęcia nowego etapu w życiu. Jeżeli dotyczy to spraw zawodowych, to przestań zamartwiać się na zapas i snuć czarne wizje. Możesz śmiało zacząć realizować nowe plany i przedsięwzięcia. Spójrz na kwestie finansowe z innej perspektywy, bo inaczej twoje własne myśli zaprowadzą cię na manowce. Wolne panny, które niedawno zakończyły długo trwającą relację powinny przed wejściem w nowy związek pozbyć się starych schematów, aby swoich traum nie przenosić na nowego partnera. W związkach będziecie raczej skupieni na pracy, ale spróbujcie znaleźć balans i czas dla rodziny.

Twoja ocena

5 / 5. 2