BARAN 23-29 SIERPIEŃ

Baran rozpocznie nowe przedsięwzięcie finansowe. Pomimo twojej stabilności emocjonalnej, w tym tygodniu powinieneś kierować się zdrowym rozsądkiem a nie podszeptami intuicji, gdyż może wyprowadzić cię w pole. Obrana droga nie będzie łatwa, ale postępując z ogólnie przyjętymi normami doskonale sobie poradzisz. Pamiętaj jednak o czasie na odpoczynek, gdyż szybko możesz odczuć przeciążenie. W związkach możliwe zaręczyny lub ślub. Barany w dłuższych relacjach powinny zastanowić się, czy naprawdę warto walczyć dla samej zasady, bo partner w końcu poczuje się tym przeciążony i może zacząć uciekać od rodziny. Single będą skupione na sobie i swoim rozwoju. Czas bez drugiej osoby zapełnią zdobywaniem dodatkowej wiedzy na interesujący ich temat.

Twoja ocena

5 / 5. 4