STRZELEC 21-27 CZERWIEC

Strzelec w tym tygodniu wykorzysta swoją intuicję, aby dowiedzieć się, kto ma wobec niego szczere zamiary, a kto tylko utrzymuje z nim znajomość dla własnych korzyści. Dotyczyć to będzie głównie kwestii finansowych, więc najbardziej bądźcie uważne w pracy. Uważajcie i chrońcie też swoją własność intelektualną. Strzelce w związkach mogą mieć problem z pogodzeniem obowiązków w domu i pracy. Podzielcie obowiązki domowe tak, aby każdy z domowników miała czas też dla siebie. Do samotnych może odezwać się ktoś z przeszłości, ale karty pokazują, aby w żadnym wypadku nie zaufać ponownie tej osobie. Nie daj się omamić jej słowom.

Twoja ocena

5 / 5. 2