RAK 22-28 marzec

Raki w przyszłym tygodniu znaczną część swojej energii spożytkują na sprawy związane z dziećmi, może to dotyczyć pomocy w nauce, przygotowaniach do egzaminów lub wsparcie w wyborze nowej szkoły. W pracy możecie otrzymać nową propozycję, ale dokładnie ją sprawdźcie. Niezawodna w tej kwestii okaże się wasza intuicja, posłuchajcie jej, bo wskaże właściwy kierunek. Samotne raki, które nie raz zostały oszukane i zranione poświęcą się własnemu rozwojowi i pogłębianiu wiedzy ogólnej. Jeżeli macie problem, z którym nie możecie sobie poradzić, skorzystajcie z porady ezoterycznej, tam uzyskacie odpowiedź.

Twoja ocena

5 / 5. 2